999 pootjes om je op weg te helpen
Werkwijze De Duizendpoot_v.2211
Verklaring Uitsluiting Belangenverstrengeling_v.1909
Klachtenregeling_v.2203
Meldcode_v.2203
Kwaliteitsbeleid_v.2203
Privacyverklaring_v.1907
Algemene voorwaarden_v.2203
Maatschappelijk Jaarverslag 2021
Info vertegenwoordiging geldzaken_v.2204
Specificatie Bewindvoering_v.2204
Kostenoverzicht Bewindvoering_v.2203
Waarneming (2022)
Kostenoverzicht combi Bewindvoering & Mentorschap_v.2203
Info vertegenwoordiging bij zorg en welzijn_v.2204
Specificatie Mentorschap_v.2204
Kostenoverzicht Mentorschap_v.2204
Waarneming (2022)
De vijf levensgebieden
Informatiesheet Jeugdhulp_v.2204
Verwijsindex Fryslân
Kostenoverzicht begeleiding
Checklist BPB
Specificatie Budgetcoaching_v.1909
Kostenoverzicht Budgetcoaching_v.2110