De Duizendpoot
999 pootjes om je op weg te helpen

Voor veelzijdige & persoonsgerichte:

Financiële ondersteuning middels budgetcoaching of bewindvoering 

Ambulante begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen

Mentorschap behartigen van persoonlijke belangen

 

 

Met oprechte & menselijke aandacht voor jong en oud

 Werkgebied: De provincies Friesland, Groningen en Drenthe

 

De Duizendpoot is een professionele organisatie/onderneming die een veelzijdig palet aan mogelijkheden biedt om kwetsbare mensen te ondersteunen. Met als specialisatie het ondersteunen en begeleiden van personen met een autisme spectrum stoornis (ASS). De mogelijkheden voor ondersteuning zijn onder te verdelen in drie gebieden: Financiële ondersteuning, Ambulante begeleiding en Mentorschap. Voor meer informatie over de begeleiding en ondersteuningsmogelijkheden klikt u op de afbeeldingen hierboven.

 

De Duizendpoot staat voor maatwerk. Samen met u brengen we in kaart welke begeleiding of ondersteuning u nodig heeft en De Duizendpoot helpt u op weg naar een persoonlijke of financiële balans met rust en duidelijkheid. Door de kleinschaligheid is er veel ruimte voor een persoonlijke benadering.

 

Uit praktische overwegingen en vanwege wettelijke kaders worden ambulante begeleiding/coaching en bewindvoering/mentorschap als twee losse trajecten aangeboden en is het niet mogelijk om beide trajecten in samenwerking met De Duizendpoot vorm te geven. Mocht er behoefte zijn aan zowel ambulante begeleiding/coaching als bewindvoering/mentorschap dan zal samen met u gekeken worden welk traject u met de Duizendpoot aangaat en voor welk traject een andere organisatie / onderneming benaderd wordt.