999 pootjes om je op weg te helpen

Ambulante begeleiding

Door verschillende oorzaken kan het zijn dat iemand vastloopt in het dagelijks leven. Dan kan begeleiding in de thuissituatie hen helpen alles weer op de rit te krijgen. De begeleiding is erop gericht dat men weer zoveel mogelijk zelfstandig door kan gaan. Denk hierbij aan hulp bij het organiseren van de dagstructuur, het creëren van overzicht of het opbouwen van een sociaal netwerk. De Duizendpoot staat voor professionele ambulante begeleiding. Dit betekent: begeleiding bij u thuis, op de momenten waarop het nodig is. De Duizendpoot biedt begeleiding aan kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen. Hierin zijn de sleutelwoorden maatwerk, persoonlijk contact en professionaliteit. De Duizendpoot denkt met cliënten mee om praktische en haalbare oplossingen te realiseren, zodat ze zoveel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij.

 

De Duizendpoot is gespecialiseerd in het begeleiden van personen met een autisme spectrum stoornis en biedt ambulante begeleiding bij een brede range aan hulpvragen in uiteenlopende gebieden. De Duizendpoot noemt deze gebieden ‘de vijf levensgebieden’ (zie downloads). De Duizendpoot begeleidt mensen van alle leeftijden, waarin wordt afgestemd op de specifieke situatie. De Duizendpoot staat voor maatwerk. Dat betekent dat samen met de cliënt in kaart gebracht wordt welke begeleiding zij nodig heeft. Door de kleinschaligheid is er veel ruimte voor een persoonlijke benadering en een veelzijdig palet aan begeleidingsmogelijkheden. Hierin staat de cliënt centraal en daarmee is er ook aandacht voor diens eigen mogelijkheden en zal De Duizendpoot, waar mogelijk, cliënten stimuleren tot het versterken en/of vergroten van hun zelfredzaamheid.

 

Vertrouwenspersoon

Als ontvanger van jeugdhulp heeft u recht op de mogelijkheid tot het gebruik van een onafhankelijke (gratis) vertrouwenspersoon van Jeugdstem, vertrouwenspersonen AKJ. Deze vertrouwenspersoon is er als adviespunt voor u met betrekking tot de ondersteuning die de Duizendpoot levert aan u en/of uw gezin.  

Voor meer informatie:
Website Jeugdstem 
Telefoonnummer: 088 555 1000

 

Kostenoverzicht:

Een kennismakingsgesprek is te allen tijde kosteloos en vrijblijvend. Kort telefonisch overleg (maximaal 10  minuten) is eveneens gratis. Als er langer tijd nodig is zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de hieronder weergegeven tarieven gehanteerd worden, tenzij er in het intakegesprek andere tariefafspraken zijn gemaakt. Dit gebeurd onder andere wanneer u specialistische begeleiding nodig bent. De tarieven voor specialistische begeleiding vind u op het kostenoverzicht dat u kunt vinden onder downloads.

 

Intakegesprek

(van 75-90 min + 20 min. administratieve verwerking)

Uurtarief voor begeleiding

(45 min. begeleiding + 15 min. administratieve verwerking)

Uurtarief voor indirecte begeleiding

(contacten/overleg met derden)

 

€ 75,-

 

€ 40,-

 

€ 40,-

 

Na elke afspraak wordt een factuur per mail toegestuurd. Facturering vindt plaats volgens het geldende of overeengekomen tarief in tijdseenheden van 15 minuten. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

 

Vergoedingen

De Duizendpoot is in de OWO-gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland en de 8KTD-gemeenten (Achtkarspelen en Tytsjerkstradiel) gecontracteerd zorgaanbieder voor jong en oud. In de gemeenten Smallingerland en Heerenveen is de Duizendpoot enkel gecontracteerd voor begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders. Dit betekent dat begeleiding van De Duizendpoot in deze gemeenten als zorg in natura (ZIN) geleverd kan worden wanneer er door het gebiedsteam een beschikking voor begeleiding is afgegeven. Bij ZIN krijgt u de begeleiding die u nodig hebt en wordt de administratie daar omheen (incl. de bekostiging) direct geregeld tussen De Duizendpoot en uw gemeente.

Mocht u in een gemeente wonen waar De Duizendpoot (nog) niet gecontracteerd zorgaanbieder is en heeft het gebiedsteam wel een beschikking voor begeleiding afgegeven dan kunt u De Duizendpoot inzetten door middel van een persoonsgebonden budget (PGB) of kunt u ervoor kiezen om de zorg zelf te bekostigen, bijvoorbeeld bij een kortdurende hulpvraag.

De Duizendpoot en de wethouder van Leeuwarden, namens Sociaal Domein Fryslân ondertekenen het contract voor Specialistische Jeugdhulp. Zodat De Duizendpoot begeleiding (via ZIN) kan bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders uit de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb