999 pootjes om je op weg te helpen
Home » Budgetcoaching

Budgetcoaching

Bij budgetcoaching gaat een cliënt op eigen initiatief een overeenkomst aan met De Duizendpoot en kan hij/zij via een machtiging het beheer over zijn/haar inkomen en vermogen delen met De Duizendpoot. De cliënt kan deze overeenkomst zelf beëindigen en de machtiging weer intrekken. 

 

Kostenoverzicht:

In haar werkwijze heeft De Duizendpoot vastgelegd dat er na een aanmelding voor financiële ondersteuning te allen tijde een afspraak wordt gemaakt voor een vrijblijvend kosteloos kennismakingsgesprek.

 

In dit gesprek wordt een situatieschets opgesteld en met cliënt wordt gekeken welk traject het beste bij zijn/haar situatie past en wat hiervan de kosten zijn. Tijdens het gesprek komt er veel op de cliënt af waardoor wij ons kunnen voorstellen dat betrokkene een en ander even wil laten bezinken. Drie dagen na het gesprek zal er telefonisch contact met de cliënt worden opgenomen en wordt er besproken of het besproken traject wordt ingezet en wordt eventueel een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

 

Afhankelijk van de situatie en het traject dat wordt ingegaan zijn er eenmalige opstartkosten & maandelijkse kosten verschuldigd. Voor het afronden van de ondersteuning zijn eenmalige afrondingskosten verschuldigd.

 

 

Eenmalige opstartkosten:

Basispakket (maandelijks):

Pluspakket (maandelijks):

Eenmalige afrondkosten (einde overeenkomst):

Eenmalige afrondkosten (tijdens overeenkomst):

Alleenstaand

€ 130,00

€ 22,00

€ 33,00

€ 26,00

€ 130,00

Samenwonend

€ 156,00

€ 26,40

€ 39,60

€ 31,20

€ 156,00

 

Post komt bij klant. Deze geeft wijzigingen door aan De Duizendpoot

Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW

 

Naast het basispakket en het pluspakket zijn nog extra opties beschikbaar zoals: doelreserveringen / betalingsregelingen / verzorgen van diverse aanvragen / persoonlijk contact / huisbezoeken

 

Voor een overzicht van de werkzaamheden die binnen het basispakket en pluspakket worden uitgevoerd zie specificatie budgetcoaching en voor een overzicht van alle kosten (incl. extra opties) zie kostenoverzicht budgetcoaching.

 

Specificatie budgetcoaching
Kostenoverzicht budgetcoaching

Financiële ondersteuning     |     Home     |     Bewindvoering