999 pootjes om je op weg te helpen
Home » Bewindvoering

Bewindvoering

Bij bewindvoering besluit de kantonrechter, op verzoek van cliënt of iemand uit diens directe omgeving, of een cliënt beschermingsbewind nodig heeft. Dit gebeurt als een cliënt als gevolg van diens lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel verkwisting of het hebben van problematische schulden niet meer zelf in staat is om zijn/haar eigen financiële belangen te behartigen. Ook het stopzetten van het bewind loopt via de Kantonrechter. De Kantonrechter beoordeelt daarbij of een cliënt weer zelf in staat is zijn/haar eigen financiële belangen te behartigen.

 

Voor een overzicht van de werkzaamheden die door De Duizendpoot als bewindvoerder worden uitgevoerd zie specificatie bewindvoering en voor een overzicht van alle kosten zie kostenoverzicht (zoals hieronder weergegeven of download het overzicht).

 

Specificatie Bewindvoering_v.1909
Kostenoverzicht Bewindvoering_v.1909

 

Kostenoverzicht:

In haar werkwijze heeft De Duizendpoot vastgelegd dat er na een aanmelding voor financiële ondersteuning te allen tijde een afspraak wordt gemaakt voor een vrijblijvend kosteloos kennismakingsgesprek.

 

In dit gesprek wordt een situatieschets opgesteld en met cliënt wordt gekeken welk traject het beste bij zijn/haar situatie past en wat hiervan de kosten zijn. Tijdens het gesprek komt er veel op de cliënt af waardoor wij ons kunnen voorstellen dat betrokkene een en ander even wil laten bezinken. Drie dagen na het gesprek zal er telefonisch contact met de cliënt worden opgenomen en wordt er besproken of het besproken traject wordt ingezet en wordt eventueel een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft voor wettelijke vertegenwoordiging een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons). Het gaat te ver en het komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschillende tarieven hier allemaal te benoemen. Om die reden beperken we ons tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens het intakegesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

 

 

Eenmalige opstartkosten:

Bewind zonder schulden (maandelijks):

Bewind met schulden (maandelijks):

Eenmalige afrondkosten (einde bewindvoering):

 

In voorkomende gevallen:

Verhuizing/ontruiming/verkoop

Beheren van een PGB

 

Eenpersoons

€ 644,93

€ 114,14

€ 147,62

€ 242,00

 

Eenmalig

€ 402,93

€ 603,79

Meerpersoons

€ 773,19

€ 136,94

€ 177,16

€ 290,40

 

 

 

Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW

 

Rechtbank

De rechtbank brengt bij de aanvraag voor bewindvoering € 81,00 griffiekosten in rekening.

 

Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering

De Duizendpoot zal onderzoeken of bijzondere bijstand, verleend door de gemeente, voor de bewindvoerderkosten mogelijk is en deze dan ook voor de cliënt aanvragen bij de gemeente.

 

Verzorging aanvraag beschermingsbewind 

Wilt u zelf als bewindvoerder optreden voor uw familielid, dan kan De Duizendpoot ook de aanvraag verzorgen. De kosten hiervan bedragen € 183,50.

Financiële ondersteuning     |     Home    |     Budgetcoaching