999 pootjes om je op weg te helpen
Home » Werkwijze » Aanmelding

Aanmelding & Kennismaking

 

Na een telefonische of digitale aanmelding bij De Duizendpoot wordt er binnen 2 werkdagen een afspraak met de cliënt gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij voorkeur vindt dit gesprek bij hem/haar thuis plaats. Dit kennismakingsgesprek zal ongeveer een uur duren.

 

In het (kosteloos) kennismakingsgesprek wordt onder andere besproken waarvoor cliënt begeleiding of ondersteuning zoekt en informeert De Duizendpoot cliënt over de mogelijke trajecten die cliënt aangeboden kunnen worden. De cliënt maakt kennis met de werkwijze van De Duizendpoot en hoort wat hij/zij van De Duizendpoot kan verwachten. 

 

Een groot deel van de informatie zal tevens op schrift worden meegegeven aan de cliënt. Cliënt ontvangt in elk geval deze werkwijze, een specificatie met een overzicht van de werkzaamheden die De Duizendpoot binnen het beoogde traject aanbiedt en een kostenoverzicht van het beoogde traject. Deze formulieren staan ook op de website van De Duizendpoot (zie downloads).

 

Tijdens het gesprek komt er veel op de cliënt af waardoor wij ons kunnen voorstellen dat betrokkene een en ander even wil laten bezinken. Drie dagen na het gesprek zal er telefonisch contact met de cliënt worden opgenomen en wordt er, als de cliënt dit wenst, een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

 

In uitzonderlijke gevallen kan het kennismakingsgesprek ook telefonisch plaatsvinden.

 

Terug naar 'werkwijze'