999 pootjes om je op weg te helpen
Home » Werkwijze » BPSW Beroepscode
BPSWjeugdagogen.jpg

 

Kernkwaliteiten uit 

BPSW beroepscodes (jeugd & agogen)

 

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Zij ‘kleuren’ de mens, het is een speciļ¬eke sterkte waar wij bij hem of haar aan denken. Kernkwaliteiten zijn uitingen van het Zelf waar bezieling van uit voortkomt. Kernkwaliteiten zijn niet aan te leren, maar wel te ontwikkelen. Sociaalagogische werkers staan voor de volgende kernkwaliteiten in hun werk:

 

- Sociale betrokkenheid: Als sociaal werker doe je je werk vanuit een maatschappelijk engagement. Sommigen verwoorden dat met ‘met mensen werken’, anderen met ‘willen bijdragen aan een betere samenleving’. Jij vindt dat alle mensen recht hebben op een goede kwaliteit van leven, dat zij vanuit hun eigen levensvisie hun leven kunnen bepalen, ook al zijn zij gehandicapt, hebben zij gezondheidsproblemen of leven zij in een achterstandssituatie.

 

- Empathie: Als beroepskracht kun je je inleven in de situatie van de cliënt en ben je in staat hun kwaliteiten, talenten te zien en te waarderen. Je benadert hen met respect en je kunt schakelen tussen verschillende culturen, leefstijlen en generaties. Je straalt een culturele sensitiviteit uit. Je weet hun vertrouwen en sympathie te winnen en deze vast te houden in probleemsituaties.

 

- Assertiviteit: Jij hebt een goede antenne voor verbale en non-verbale signalen in de omgangstaal. Jij hebt een goed gevoel voor verhoudingen en je eigen positie hierin. Jij kunt goed inschatten welke wensen van cliënten belangrijk zijn en waar je grenzen moet stellen. Jij hebt ook een goed gevoel voor verhoudingen met leidinggevenden en collega’s. Jij weet je eigen normen en waarden goed in te schatten en de grenzen te bewaken.

 

- Representativiteit: Als beroepskracht heb je een positieve en professionele uitstraling naar cliënten, collega’s en beroepskrachten van andere organisaties. Je vertegenwoordigt je werkeenheid naar buiten en weet je als beroepskracht met een eigen identiteit en ethiek te presenteren. Je staat voor je vak en bent kritisch naar vakgenoten en organisaties waar het gaat om het behouden van beroepsnormen en kwaliteit.

 

- Integriteit: Als beroepskracht hanteer je de algemeen geldende ethische normen en houd je je aan de beroepscode. Daardoor weten cliënten zich veilig bij jou en weten zij dat persoonlijke informatie in vertrouwde handen is. Je bent betrouwbaar in het nakomen van afspraken, gaat zorgvuldig om met informatie van cliënten, de organisatie en derden. In samenwerking met andere disciplines weet je je beroepscode te handhaven.