999 pootjes om je op weg te helpen
Home » Werkwijze » Begeleiding / Ondersteuning

Begeleiding/Ondersteuning

 

De Duizendpoot streeft ernaar regelmatig in contact te blijven met haar cliënten. Dit kan telefonisch, per e-mail en/of op afspraak.

 

Financieel ondersteuningstraject

Maandelijks uiterlijk in de tweede week ontvangen cliënten per mail een overzicht van alle inkomsten, uitgaven en reserveringen van de voorafgaande maand. De Duizendpoot streeft ernaar minimaal tweemaandelijks contact te hebben met iedere individuele cliënt teneinde de voortgang (Plan van Aanpak en ontwikkeling) van de ondersteuning te bespreken en in eventuele bijsturingacties of - maatregelen te voorzien. Tevens worden in deze fase de financiën van de cliënt beheerd volgens de in het budgetplan vastgelegde afspraken.

 

Terug naar 'werkwijze'